Virksomhedsprofil

 
Book1Tolk blev oprettet i 2006 og er i dag ejet af én række freelancetolke.
 
Virksomheden har hovedkontor i Hvidovre og leverer tolkeydelser fra dansk til tyrkisk og fra tyrkisk til dansk, primært til retskredse på Sjælland.
 
Skulle De få brug en oversættelse er De velkommen til at tage kontakt til os.
       
    
Book1Tolk
Engholm Allé 45
2650 Hvidovre
Tel.: 606 11 606